برش استانی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ به زودی به مقامات استانی ارائه خواهد شد

نبی‌زاده با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه گزارشی از مقایسه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی با قانون بودجه است، گفت: این گزارش توصیفی از احکام، تکالیف اجرا شده دولت و مقادیر و تکالیفی که احیانا نادیده گرفته شده و یا حاوی ضعف در اجرا بوده است را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نبی‌زاده، سرپرست دیوان محاسبات گیلان ارائه زودهنگام و شش ماه زودتر از موعد گزارش تفریغ بوجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر رکورد بی‌نظیر در دوران ۱۱۰ ساله تاسیس ⁧دیوان محاسبات⁩، نشان از تدبیر و درایت دکتر ⁧بذرپاش⁩ در عمل به شعار ⁧دیوان فناورانه مردم پایه⁩ و سخت کوشی و تلاش‌های مؤثر کلیه کارکنان و مدیران ⁧دیوان محاسبات⁩ دارد.

وی اظهار کرد: این گزارش می‌تواند کمک مؤثری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نموده و آثار مثبتی در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بجا بگذارد.

نبی‌زاده با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه گزارشی از مقایسه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی با قانون بودجه است، گفت: این گزارش توصیفی از احکام، تکالیف اجرا شده دولت و مقادیر و تکالیفی که احیانا نادیده گرفته شده و یا حاوی ضعف در اجرا بوده است را به نمایش می‌گذارد.

برش استانی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به زودی به مقامات استانی ارائه خواهد شد تا در تصمیم گیری‌ها توسط مسئولین استاتی مورد استفاده قرار گیرد.

Share