با همراهی مدیر کل استاندارد گیلان انجام شد

بازرسی مدیرکل تعزیرات حکومتی از کارخانه های اِم دی اِف و آسانسور در شهرک صنعتی رشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی با همراهی مدیر کل استاندارد استان جهت نظارت بر کیفیت تولید و توزیع کارخانه های بزرگ و ملّی اِم دی اِف و آسانسور در شهرک صنعتی رشت، بازرسی و نظارت میدانی به عمل آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مرتضی امینی مدیر کل تعزیرات حکومتی با همراهی مدیر کل استاندارد استان از دو کارخانه بزرگ و ملی تولید و توزیع ام دی اف و آسانسور در شهرک صنعتی رشت بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید مدیر کل تعزیرات حکومتی از تمامی خطوط تولید ونحوه توزیع محصولات کارخانه مذکور بازدید کردند؛ مدیر عامل کارخانه نیز ضمن قدردانی از حضور مدیر کل و همراهان توضیحاتی از نحوه خط تولید ارائه دادند.

در این بازدید مدیر کل تعزیرات حکومتی نحوه تولید وتوزیع محصولات کارخانه مزبور را مطلوب ارزیابی کردند وافزودند تعزیرات حکومتی در خصوص انجام گشت های مشترک با تمامی دستگاه های ذیربط؛ خاصه اداره کل استاندارد از آمادگی خوب و مطلوبی برخوردار است.

در ادامه نیز جعفریان مدیر کل استاندارد از همکاری خوب تعزیرات حکومتی با اداره متبوعش تقدیر و تشکر نمود.

Share