آیت الله جوادی آملی تاکید کرد؛

این آشفته بازار حجاب و عفاف با بگیر و ببند و سرنیزه حل نمی شود

آیت الله جوادی آملی: گاهی نامه می نویسند که شما چرا ساکت هستید، درباره حجاب و عفاف حرفی نمی زنید، بر فرض با فشار انسان این روسری را یک قدری جلو بیاورد، این که عفاف و حجاب نیست!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، توییتر آیت الله حوادی آملی مرجع تقلید شیعیان نوشت:

گاهی نامه می نویسند که شما چرا ساکت هستید، درباره حجاب و عفاف حرفی نمی زنید،

بر فرض با #فشار انسان این روسری را یک قدری جلو بیاورد، این که #عفاف و حجاب نیست! این، آن فساد را جلوگیری نمی کند!

ازدواج است که جلوگیری می کند. با بگیر و ببند، حداکثر ممکن است ظاهر حفظ شود.

۱۳۹۶/۰۹/۰۶

این آشفته بازار بودن مساله حجاب و عفاف با فشار سرنیزه حل نمی شود، از راه دیگری #فساد را توسعه می دهند. عمده همین است آن که ما را آفرید، صلاح و فلاح ما را در همین دانست که مساله ازدواج را اهمیت بدهید و دیر ازدواج نکنید و توقع بیجا نداشته باشید.

۱۳۹۶/۰۹/۰۴

Share