یک گیلانی، رئیس کمیسیون مربیان فدراسیون بدمینتون شد

با صدور حکمی از سوی رییس فدراسیون بدمینتون، هما اسماعیلی از پیشکسوتان بدمینتون گیلان بعنوان رئیس کمیسیون مربیان فدراسیون بدمینتون منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی محمدرضا پوریا رییس فدراسیون بدمینتون، هما اسماعیلی از پیشکسوتان بدمینتون گیلان بعنوان رئیس کمیسیون مربیان فدراسیون بدمینتون منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است امید است :

با تلاش و تعامل سازنده با نیروهای کارآمد، پیشکسوتان، ورزشکاران، مربیان، صاحب نظران جامعه بدمینتون کشور در راستای سیاست‌ها و تحقق اهداف عالیه این فدراسیون گام برداشته و با بکارگیری توانمندی‌ها موجود در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

Share