گزارش تصویری سالگرد شهادت شهید مدافع امنیت حسن عشوری

ابوالفضل شکری: پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع امنیت کربلایی حسن عشوری در ماچیان شهرستان رودسر با سخنرانی حجت السلام مومنی برگزار شد.

ابوالفضل شکری: پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع امنیت کربلایی حسن عشوری در ماچیان شهرستان رودسر با سخنرانی حجت السلام مومنی برگزار شد.

Share