گزارش تصویری جشنواره ورزشهای شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه

علی شفیعی کلی: نخستین دوره ورزشهای شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه در پارک ساحلی این شهر با حضور پرشور مردم گیلان برگزار شد. در این جشنواره به صورت نمادین پنج ورزش شالیزاری شامل فوتچل، والی چل، کشتی‌چل، لافندچل و چل‌نوردی به صورت زنده به اجرا درآمد.

علی شفیعی کلی: نخستین دوره ورزشهای شالیزاری شهرستان آستانه اشرفیه در پارک ساحلی این شهر با حضور پرشور مردم گیلان برگزار شد. در این جشنواره به صورت نمادین پنج ورزش شالیزاری شامل فوتچل، والی چل، کشتی‌چل، لافندچل و چل‌نوردی به صورت زنده به اجرا درآمد.

Share