مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان خبر داد:

طی یک ماه آینده امور مربوط به نیروهای ایثارگر خاتمه می‌یابد

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون در ماه آتی بطور کامل انجام می‌شود و به اتمام می‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، «بهمن داراب زاده» مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: حدود ۸۰ درصد ایثارگرانی که حائز شرایط برای تبدیل وضعیت بودند، کارشان انجام شده و احکام تعداد زیادی صادر شده و احکام تعدادی نیز در شرف صدور می‌باشد.

وی افزود: وقفه موجود بخاطر این است که بعضی از ایثارگران درآوردن مدارک خود بطور یکجا عمل نکردند و طی یک ماه آینده تغییر وضعیت تمامی ایثارگران به اتمام می‌رسد.

داراب زاده گفت: تعداد عزیزان ایثارگر در شرکت برق منطقه‌ای گیلان که مشمول قانون می‌شوند ۱۱۷ نفر است، ۸۲ نفر احکامشان صادر شده، ۷ نفر در فرایند بررسی و اخذ تاییدیه قرار دارند و ۲۸ نفر دیگر هم در مراحل فرایند گزینشی می‌باشند.

وی افزود: ۲۶ نفر از نیروهای ایثارگر مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت برق هستند که امور ۱۸ نفر از آن‌ها انجام شده و ۸ نفر نیز در حال انجام است که در آینده به ما ملحق شده و مشغول کار خواهند شد.

Share