سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر نرجس زمانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری به سمت سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر نرجس زمانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری به سمت سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر بهروز فتحی واجارگاه عضو هیات علمی گروه آمار عهده دار مسئولیت این معاونت بود.

Share