رفع تصرف ۲۳ هزار متر از اراضی ملی و ساحلی در ۱۱ نقطه بخش لوندویل آستارا

همدمی گفت: ۲۳ هزار متر مربع از اراضی ملی و ساحلی شهرستان آستارا رفع تصرف شد. دستگاه قضا با سودجویانی که چشم طمع به اراضی ملی دوخته باشند، به طور قاطع و قانونی برخورد می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادستان عمومی و انقلاب آستارا از آزادسازی ۲۳ هزار متر مربع در ۱۱ نقطه از اراضی ملی و ساحلی شهرستان آستارا در بخش لوندویل خبر داد.

یاسر همدمی گفت: در راستای اجرای ماده ۵۵ اراضی تصرف شده در ساحل رحیم محله بخش لوندویل آستارا بود که مامورین منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب، شهرداری لوندویل و نیروی انتظامی نسبت به تخریب سازه های غیرمجاز و آزادی اراضی اقدام کردند.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا افزود: دستگاه قضا با سودجویانی که چشم طمع به اراضی ملی دوخته باشند، به طور قاطع و قانونی برخورد کرده و اشد مجازات را برای این افراد در نظر خواهند گرفت.

همدمی وسعت اراضی ملی آستارا را ۴۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: ۳۲ هزار هکتار از این اراضی جنگلی را گونه های جنگلی بلوط، راش، توسکا، ممرز، نمدار، ملج، لیلکی، انجیلی، آزاد، افرا، گردو، شیردار، گیلاس وحشی، فندق، شمشاد جنگلی و ون تشکیل می دهند.

Share