فورد موستانگ در جشن ازدواج دانشگاه افسری امام علی(ع)

جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه افسری امام علی(ع) با خودروی فورد موستانگ با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شد.

ازدواج دانشجویی یکصد دانشجو دانشگاه افسری امام علی(ع) با حضور خانواده های زوجین و جمعی از فرماندهان عالی رتبه ارتش صبح امروز ۲۲ خرداد ماه برگزار شد.

Share