حضور احسان کرمی و برزو ارجمند در عروسی ساسی مانکن+ عکس

حضور احسان کرمی و برزو ارجمند در عروسی ساسی مانکن با مستنداتی که از برخی فیلم‌ها و عکس‌ها موجود است واکنش‌های تندی را به همراه داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روز قبل و زمانی که شاهد مراسم عروسی ساسی مانکن بودیم حواشی این مراسم و حضور برخی چهره‌ها در آن مثل بمب ساعتی در حال عمل کردن است.

حضور احسان کرمی و برزو ارجمند در عروسی ساسی مانکن با مستنداتی که از برخی فیلم‌ها و عکس‌ها موجود است واکنش‌های تندی را به همراه داشت.

این اتفاق درحالی است که چندی پیش احسان کرمی از برگزاری جشن سلام فرمانده به دلیل حادثه آبادان انتقاد کرده بود.

Share