بازدید فرماندار و فرمانده سپاه از شالیزارهای منطقه کلیدبر و دریاسر لنگرود

محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود با همراهی محمد مهرزاد فرمانده سپاه ناحیه لنگرود از شالیزارهای منطقه کلیدبر و دریاسر بازدید کرد.

محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود با همراهی محمد مهرزاد فرمانده سپاه ناحیه لنگرود از شالیزارهای منطقه کلیدبر و دریاسر بازدید کرد.

Share