افتتاح طرح تعویض شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده روستای فتیده

با حضور همایون حایری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، پرویز محمدنژاد، مدیران توزیع برق و برق منطقه ای گیلان شبکه خودنگهدار در روستای فتیده لنگرود افتتاح شد.

طرح اصلاح شبکه و جایگزینی ۶ هزار و ۷۲۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده و تعویض ۶۴ عدد پایه در روستای فتیده با مبلغ حدود ۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

Share