گزارش تصویری همایش پیاده روى در پارک شهر رشت

همزمان با هفته سلامت، همایش سراسرى پیاده روى ایرانیان”یادواره غدیر” در پارک شهر رشت با حضور محمدرضا فروحى دبیر فدراسیون ورزش هاى همگانى و جمعى از ورزشکاران و مردم برگزار شد و در پایان از ورزشکاران و مربیان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

همزمان با هفته سلامت، همایش سراسرى پیاده روى ایرانیان”یادواره غدیر” در پارک شهر رشت با حضور محمدرضا فروحى دبیر فدراسیون ورزش هاى همگانى و جمعى از ورزشکاران و مردم برگزار شد و در پایان از ورزشکاران و مربیان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

Share