صدور ۸۵ اخطاریه به مطب‌ها و درمانگاه‌های پزشکی و ۵ اخطاریه به بیمارستان‌های رشت

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با اشاره به اینکه ۸۵ اخطاریه به مطب‌ها و درمانگاه‌های پزشکی و ۵ اخطاریه به بیمارستان‌های رشت صادر شد، گفت: عدم مدیریت اصولی پسماند این واحدها منجر به صدور اخطاریه به واحدهای خاطی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طبق قانون مدیریت پسماند مصوب مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۸۳، تولیدکننده پسماند پزشکی، مسئول مدیریت و بی‌خطرسازی آن نیز می‌باشد و در پایش‌های انجام شده، عملکرد مدیریت پسماند درمانگاه‌ها و مطب‌ها و بیمارستان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با اشاره به اینکه ۸۵ اخطاریه به مطب‌ها و درمانگاه‌های پزشکی و ۵ اخطاریه به بیمارستان‌های رشت صادر شد، گفت: عدم مدیریت اصولی پسماند این واحدها منجر به صدور اخطاریه به واحدهای خاطی شد.

محمدتقی تقی‌زاده در ادامه اضافه کرد: در صورتی که مدیریت پسماندهای عفونی این مراکز در مهلت تعیین شده در اخطاریه مورد توجه قرار نگیرد، مطابق قوانین موضوعه به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

تقی‌زاده عنوان کرد: از ابتدای سال۱۴۰۱ تا کنون بطور مداوم مراکز درمانی مورد پایش قرار گرفته و این امر ادامه خواهد داشت.

وی به مسئولین درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی که تا کنون نسبت به عقد قرارداد باشرکت‌های امحای پسماند عفونی اقدام ننموده‌اند هشدار داد این امر می‌تواند سلامت شهروندان را در معرض خطر جدی قرار دهد و لازم است هرچه سریعتر در این خصوص اقدامات لازم و عاجل را به عمل آورند.

Share