دادستان خمام خبر داد:

صدور قرار نظارت قضایی برای یک عضو شورا

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از صدور قرار نظارت قضایی برای یک عضو شورا در یکی‌از روستاهای بخش مرکزی شهرستان خمام خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از صدور قرار نظارت قضایی برای یک عضو شورا در یکی‌از روستاهای بخش مرکزی شهرستان خمام خبر داد.

حامد اصیلی با اشاره به دستگیری فرد مذکور پس‌از دریافت رشوه در هفته‌های گذشته، عنوان کرد: پرونده متهم نزد اکبر طاهرزاده «بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب خمام» مورد رسیدگی قرار گرفته و ضمن صدور قرار وثیقه، حکم نظارت قضایی صادر گردید.

وی با بیان اینکه حکم مذکور برای شش‌ماه بوده و بر این‌اساس نمی‌تواند تا تعیین‌تکلیف در شورای روستا فعالیت داشته باشد، تصریح کرد: این‌مساله به فرمانداری خمام ابلاغ گردیده، تا عضو علی‌البدل با انجام تشریفات لازم جایگزین شود.

Share