آیا ۳ عضو شورای شهر آستارا سلب عضویت می شوند یا استعفای ۲ عضو مورد موافقت قرار می‌گیرد؟

با وجود صدور حکم میثم الوان‌پور به عنوان شهردار بندر آستارا و با توجه به لزوم استعفای وی به عنوان رئیس شورا و آغاز به کار در شهرداری، علی رغم ارسال دعوت نامه به اعضای شورا برای شرکت در جلسه و تعیین و تکلیف شهردار پس از ۷ ماه، برخی از اعضای شورای اسلامی شهر آستارا امروز برای بار پنجم متوالی در جلسه شورا حاضر نشدند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اولین جلسه شورای اسلامی شهر مرزی آستارا در سال جاری دقایقی پیش برگزار شد.

موارد مطروحه این جلسه استعفای میثم الوان‌پور رئیس شورای اسلامی شهر آستارا از شورا به دلیل آغاز به کارش به عنوان شهردار آستارا، استعفای سروش وظیفه و فرهاد محسنی ۲ عضو شورا و موارد دیگر بود که باز هم برای پنجمین بار متوالی به دلیل غیبت ۳ عضو شورا به نتیجه نرسید.

با وجود صدور حکم اسدالله عباسی استاندار گیلان برای میثم الوان‌پور به عنوان شهردار بندر آستارا و با توجه به لزوم استعفای وی به عنوان رئیس شورا و آغاز به کار در شهرداری، علی رغم ارسال دعوت نامه به اعضای شورا برای شرکت در جلسه و تعیین و تکلیف شهردار پس از ۷ ماه، برخی از اعضای شورای اسلامی شهر آستارا امروز برای بار پنجم متوالی در جلسه شورا حاضر نشدند تا همچنان آستارا بدون شهردار مانده و مشکلات مردم در حوزه عمران و آبادانی شهر بیشتر شود.

در فصل چهارم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در بخش رسیدگی به تخلفات آمده است:
ماده ۸۲ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) – چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، سلب عضویت می‌شود:
۱- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب شورای حل اختلاف استان
۲ – در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و یا استاندار و در مورد شورای عالی استان‌ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره ۱ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – سلب عضویت اعضای شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.
تبصره ۲ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند؛ دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۸۲ مکرر ۱ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یکسال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود:
۱- شورای روستا و شهر ۱۲ جلسه غیرمتوالی و یا ۶ جلسه متوالی
۲- شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
۳- شورای شهرستان ۶ جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
۴- شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
۵- شورای عالی استان‌ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
ماده ۸۲ مکرر ۲ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ – هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند؛ رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان‌ها در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
تبصره ۲- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می‌شود.

به این ترتیب جای سوال باقی است که آیا وضعیت ششمین دوره شورای اسلامی بندر آستارا به کجا خواهد رسید؟ آیا ترکیب شورا دست خوش تغییر خواهد شد؟ و اینکه آیا آستارا بالاخره صاحب شهردار خواهد شد؟!

Share