مصوبه عزل شهردار خمام توسط کمیته تطبیق شهرستان نامعتبر تلقی شد

اسفندیار جوشن، فرماندار خمام با اشاره به تشکیل کمیته تطبیق شهرستان درخصوص مصوبه شورا مبنی‌بر عزل شهردار به‌ دلیل‌ عدم سکونت در شهر، این‌ مصوبه را نامعتبر عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خمام نیوز، فرماندار خمام با اشاره به تشکیل کمیته تطبیق شهرستان درخصوص مصوبه شورا مبنی‌بر عزل شهردار به‌ دلیل‌ عدم سکونت در شهر، این‌ مصوبه را نامعتبر عنوان کرد.

اسفندیار جوشن با بیان اینکه طبق تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها اصل بر عادی‌ بودن جلسات شورا بوده و برگزاری جلسات فوق‌العاده درصورت درخواست کتبی فرماندار، بخشدار، شهردار یا تشخیص شورا می‌باشد، گفت: از آنجایی‌ که هیچ مستندی مبنی‌ بر درخواست و یا تشخیص آن شورا با رای اکثریت برای برگزاری جلسه فوق‌العاده اخیر به این‌ هیات ارایه نگردیده، مصوبه مذکور در مغایرت با تبصره ۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات شورای اسلامی شهر بوده و طبق بند ۶ ماده ۱۱ همان آیین‌نامه بوده، غیررسمی محسوب شده و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

به گزارش دیارمیرزا، پس از برگزاری جلسه طرح سوال از شهردار خمام، ابوالحسن سیمایی با نظر سه‌تن از اعضای شورای اسلامی شهر خمام از سمت خود برکنار شد.

Share