عقب ماندگی شهرها ناشی از تزلزل جایگاه شهرداران | آنها زمان کافی برای انجام برنامه‌هایشان ندارند

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت بی‌ثباتی مدیریتی را عامل مهمی عنوان کرد که آسیبهای جدی و جبران ناپذیری به توسعه و پیشرفت شهرها وارد میکند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مجید عزیزی رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت با بیان اینکه بر اساس آمارها طی ۲۰ سال گذشته (از سال ۱۳۸۰ تاکنون) حدود ۲۵ شهردار بر کرسی شهرداری شهر رشت تکیه زدند که میانگین عمر این شهرداران کمتر از یک سال بود، ابراز داشت: عدم ثبات مدیریت در جایگاه با اهمیتی مانند مدیریت شهری، می‌تواند شهر را از نیل به اهداف توسعه پایدار بازدارد و دلیل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی شهر رشت نیز ناشی از همین‌عدم ثبات مدیریت می‌باشد چرا که متزلزل بودن جایگاه شهرداران و تغییرات مکرر موجب گردیده تا بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های مدیریت شهری به مرحله اجرایی نرسد.

مجید عزیزی یکی از مهمترین عوامل درعدم دستیابی شهرداران متعدد به موفقیت را نداشتن زمان کافی برای انجام برنامه‌هایشان خواند و اذعان داشت: بی‌تردید کمتر شهرداری این فرصت را داشته است تا بتواند زمان قابل توجهی بر مسند شهرداری تکیه زند که با اجرای اقدامات و برنامه‌های هدف‌گذاری شده، شهر را به سمت رشد و توسعه سوق دهد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت تاثیر طول دوره مدیریت بر توسعه و پیشرفت در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و… را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: محمد باقر قالیباف ۱۲ سال زعامت بر شهرداری تهران را عهده دار بود، در اصفهان طول دوره مدیریتی شهرداران بالغ بر ۵ سال می‌باشد که حتی عمر شهردار اسبق اصفهان، مرتضی سقاییان نژاد به ۱۲ سال هم میرسد. در شیراز و مشهد هم عمر شهرداران عموما بالای ۳ تا ۵ سال می‌باشد و برای مثال علیرضا پاک فطرت ۷ سال بر مسند شهرداری شیراز تکیه زده است.

مجید عزیزی هدف‌گذاری و تحقق نتایج قابل لمس از طریق پروژه‌های کوتاه مدت و انجام صرف امور جاری را از دیگر تبعات‌عدم ثبات مدیریت برشمرد و ابراز داشت: به دلیل کوتاه بودن طول دوره مدیریت شهرداران چندان فرصت نمی‌یابند که قابلیتهای خود را بروز نمایند، از این رو شهر وارد مدار بلاتکلیفی وعدم ثبات برای شروع پروژه‌های جدید و یا اتمام طرحهای نیمه تمام گذشته شده و بسیاری از برنامه‌ها ابتر خواهد ماند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر رشت اجرای پروژه‌ها و طرحهای مختلف شهرداری در حوزه‌های متفاوت عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را نیازمند ثبات مدیریتی خواند و افزود: یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در مدیریت شهری ثبات مدیریتی است. ثباتی که به تبع آن مدیران شهری می‌توانند در زمانبندی ۱ تا ۴ ساله، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را تنظیم و اجرایی نموده و رفته رفته به سوی شهری متعادل و مناسب به پیش روند.

وی در پایان با اشاره به اینکه تغییرات مکرر در مدیریت شهری صدمات و لطمات مضاعف را متوجه شهر و شهروندان می‌کند، اظهار امیدواری کرد بار دیگر با اتحاد و تعامل شهردار و شورای اسلامی شهر رشت، اداره شهر در مسیر توسعه قرار گرفته، فرصت ریل‌گذاری برای توسعه شهر و زمینه اجرای بسیاری از پروژه‌ها فراهم گردد و شاهد جهش این شهر به سوی غایت مطلوب باشیم.

Share