دیارمیرزا گزارش می دهد؛

سه + یک شورای شهر رشت؛ پایبند به شهر و شهروند | آرایی که دیده نشد

پر واضح است که نمی توان انتظار داشت که یک شهردار سه ماهه، مشکلات سی ساله شهر را آن هم در صورتی که همه روزه تحت فشار است، حل کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،انتهای هفته گذشته استیضاح امیرحسین علوی شهردار رشت با شکست مواجه شد تا حاشیه سازی یک ماهه برای مدیریت شهری در رشت با ادامه حضور علوی به پایان برسد.

در این مسیر اگرچه تغییر نظر نادر حسینی و تصمیم او برای مخالفت با استیضاح همه نگاه ها را به خود جلب کرد اما به همان میزان نیز اهمیت آرا و تصمیمات سیدحسین رضویان، رضا عاشری و مجید عزیزی نیز نادیده انگاشته شد.

واقعیت امر این است که این سه عضو شورا از ابتدای حضور خودشان در شورای ششم تا به امروز تلاش داشته اند که به شعارهای انتخاباتی خود در رابطه ثبات مدیریت شهری پایبند باشند، واقع بینانه مشکلات شهر را ببینند و بدون حاشیه سازی بی مورد تصمیماتی اتخاذ کنند که با واقعیات منطبق باشد.

پر واضح است که نمی توان انتظار داشت که یک شهردار سه ماهه، مشکلات سی ساله شهر را آن هم در صورتی که همه روزه تحت فشار است، حل کند و در این مسیر نیز برای رفع مشکلات شهرداری رشت پیش از همه به کمک اعضای شورا نیاز است.

از سوی دیگر برخی سعی دارند که پس از شکست طرح استیضاح، تغییر عقیده نادر حسینی و رای مخالف او به استیضاح شهردار رشت را خیانت جلوه دهند و او را تحت فشار بگذارند.

آنچه که اهمیت دارد پایبندی اعضای شورا به سوگندی است که در زمان تحلیف برای پاسداری از قانون و حفاظت از منافع شهروندان یاد کرده اند و دراین مسیر تصمیمات داخلی و قسم برای تامین منافع گروهی و جناحی نمی تواند معیاری برای خیانت باشد.

نادر حسینی به عنوان عضو شورا حق دارد، همانطور که خودش اظهار کرده بود پس از بررسی بیشتر و امیدواری به اصلاح شرایط نظر خود را تغییر دهد و فرصت دیگری در اختیار شهردار رشت بگذارد. روندی که انتظار می رفت سایر اعضای باتجربه شورا نیز در پیش بگیرند و پس از آن همه تعریف و تمجید از شهردار منتخب، پای انتخاب خودشان بایستند.

Share