تصمیم‌گیری درباره خرید سربازی به ستادکل نیروهای مسلح واگذار شد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، تصمیم‌گیری درباره خرید سربازی مشمولان خارج از کشور بر عهده ستادکل نیروهای مسلح قرار داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جزء یک بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ بودجه مربوط به شرایط معافیت مشمولان خارج از کشور به دلیل مغایرت با برخی از قوانین به رأی گذاشته شد که نتوانست دو سوم آرای مجلس را کسب کند.

در ادامه جلسه حذف این بند به رأی مجلس گذاشته شد که این پیشنهاد نیز رأی نیاورد. سپس نمایندگان پیشنهادات اصلاحی متعددی در این باره ارائه دادند که هیچ کدام از آن پیشنهادات هم رأی لازم را کسب نکرد.

در نهایت عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: لازم است از مجلس رأی استمزاجی بگیریم که در صورت موافقت از این بند بگذریم و اختیار برای اجرای این موضوع به ستادکل نیروهای مسلح داده شود که نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت کردند.

در جزء یک بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ آمده بود که «مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آن‌ها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی می‌توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متأهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف برخوردار می‌شوند.»

Share