بودجه ۸۵ میلیارد تومانی شهرداری رودسر تصویب شد

اسماعیل صفری، رئیس شورای اسلامی شهر رودسر اظهار داشت: کلیات بودجه ۱۴۰۱ شهرداری این شهر با رقم ۸۵۰ میلیارد ریال توسط اعضای شورای اسلامی شهر مصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس شورای اسلامی شهر رودسر به ایمنا گفت: کلیات بودجه ۱۴۰۱ شهرداری این شهر با رقم ۸۵۰ میلیارد ریال توسط اعضای شورای اسلامی شهر مصوب شد.

اسماعیل صفری در خصوص بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: بودجه سال جاری شهرداری رودسر ۵۵۰ میلیارد ریال بود که ۶۰ درصد آن به هزینه‌های جاری و ۴۰ درصد نیز به پروژه‌های عمرانی اختصاص داشت.

وی افزود: با توجه به تحقق بودجه امسال، تورم موجود و افزایش چندین برابری قیمت مصالح در سال ۱۴۰۱ بودجه ۸۵۰ میلیارد ریالی برای شهرداری به شورای اسلامی شهر پیشنهاد شد که توسط اعضای شورای اسلامی شهر تصویب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رودسر اضافه کرد: ۶۰ درصد بودجه ۱۴۰۱ شهرداری به هزینه‌های جاری و ۴۰ درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: اجرای زیرسازی و آسفالت معابر، احداث پل سردهنه رودخانه کیارود و شیرارود جهت اتصال ساحل شهدا به گسکر محله جهت کاهش ترافیک شهری و تسهیل در تردد شهروندان، احداث پارک، توسعه مراکز گردشگری و اماکن تفریحی نیز در اولویت برنامه‌های عمرانی شهرداری رودسر در سال ۱۴۰۱ است.

Share