از عملکرد شهردار قانع نشده ایم | چگونه می توانیم با شهردار تعامل داشته باشیم؟!

سیدعلی معصومی گفت: وقتی شورای شهر از عملکرد شهردار و پاسخ های شهردار قانع نشده چگونه می تواند با شهردار تعامل داشته باشند؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی معصومی رییس شورای شهر پیربازار در واکنش به اظهارات فرمانداری رشت در مورد نادرست بودن روند استیضاح شهردار این شهر گفت: برابر قانون شوراها انتخاب و برکناری شهردار بر عهده اعضای شورای شهر است و با توجه به دغدغه ها و مشکلات مردم شهر پیربازار در مورد مسائل عمرانی و آبادانی این شهر و تذکرات پی در پی شورا به شهردار پیربازار که با توجه به قانون صورت گرفت و پس از ثبت و ابلاغ به شهردار از آنجا که مشکلات رفع نشده اعضای شورای شهر پیربازار بر اساس قانون اقدام به طرح سوال از شهردار کردند.

معصومی ادامه داد: در صحن علنی شورا نیز شهردار جهت پاسخگویی به سوالات دعوت شد و جواب قانع کننده ای نداشت و در جلسه بعد که صوت آن نیز موجود است از اعضای شورا خواست که ایشان را استیضاح کند چرا که نمی تواند با این روند کار کند.

وی با گلایه از فرمانداری شهرستان رشت گفت: شورای شهر پیربازار در این مدت چندین مصوبه از جمله تعرفه شهرداری، بودجه و همچنین مصوبه حقوق کارکنان شهرداری که – شش ماه است پرداخت نشده – را به فرمانداری ارسال کرد که هنوز هیچ کدام پاسخ داده نشد و مصوبه ای که به آن پرداختند، استیضاح شهردار است.

معصومی با بیان این مطلب که روند استیضاح هیچ مشکل قانونی نداشته است و اسناد نیز موجود است، افزود: فرمانداری رشت به شورای شهر پیربازار توصیه میکند که شهردار را حفظ کنیم.

وی به دیارمیرزا گفت: وقتی شورای شهر از عملکرد شهردار و پاسخ های شهردار قانع نشده چگونه می تواند با شهردار تعامل داشته باشند؟! اعضای شورا نمایندگان مردم هستند و مردم خواستار آرامش و ثبات مدیریتی در شهر خود هستند و اگر ما به وظیفه خود عمل نکنیم و گوش به توصیه ها کنیم در اصل خیانت به اعتماد مردم کرده ایم.

گفتنی است، روابط عمومی فرمانداری رشت با ارسال پیامی و تاکید بر ضرورت رعایت قانون و فصل الخطاب بودن آن، اظهار داشت: با توجه به نقض قوانین در طی روند استیضاح شهردار پیربازار و عدم تایید مصوبات مرتبط در هیات تطبیق شهرستان، شهردار فعلی پیربازار بعنوان شهردار قانونی شهر تلقی و هرگونه مصوبه یا مصوبات استیضاح و طرح سوال از شهردار بدون طی مراحل قانونی و تایید هیات تطبیق فاقد اعتبار خواهد بود.(متن کامل)

Share