سیدحسین رضویان در جلسه شورا؛

آینده شهر رشت چه خواهد شد؟ و تداوم این روند به صلاح شهر است؟

عضو شورا یادآور شد: اما پرسشی است که در دو روز گذشته بدان می اندیشم و آن اینست که اکنون با این شکافی که در روابط نهاد سیاستگذار و ناظر با نهاد مدیریت شهری وجود دارد آینده شهر رشت چه خواهد شد؟ و تداوم این رونید به صلاح شهر است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدحسین رضویان در جلسه شورای شهر رشت گفت: از آغاز ایده آل هایی را در ذهن متصور بودم آن روز که در همین سالن در انتخاب آقای علوی تمجید ها صورت می گرفت من برخی نقدها را هم به برنامه‌ ایشان داشتم که همشهریان عزیز از آن مطلع اند.

وی افزود: آن چیزی که مرسوم است حفظ ثبات مدیریت است در این شکی نیست اما مدیریت شورایی هم الزامات خاص خودش را دارد و اگر گاهی قاطبه اعضا روی موضوعی تفاهم دارند و بیان و توضیحی پذیرفته نمیشود نظر اکثریت مورد پذیرش قرار میگیرد.

عضو شورا یادآور شد: اما پرسشی است که در دو روز گذشته بدان می اندیشم و آن اینست که اکنون با این شکافی که در روابط نهاد سیاستگذار و ناظر با نهاد مدیریت شهری وجود دارد آینده شهر رشت چه خواهد شد؟ و تداوم این روند به صلاح شهر است؟

رضویان اظهار کرد: افلاطون در کتاب جمهور اشاره جالبی دارد هرطور نگاه می‌کنم می‌بینم آن اشاره با وضعیت امروز ما تناسب بسیار دارد. افلاطون در کتاب جمهور می گوید نمی‌توانید بگویید که عدالت فقط برای یک فرد یا یک شهر مفید است باید هر دو را ببینید و امروز رشت در این موقعیت قرار دارد. از این جهت به نظرم چنین است که ادامه این مسیر به نفع شهر رشت نخواهد بود.

Share