با اعتباری معادل 4000 میلیون ریال

۱۱۰۰ متر شبکه سیمی فرسوده در آستارا با کابل خودنگهدار جایگزین شد

پروژه احداث ۱۱۰۰متر شبکه با کابل خودنگهدار در روستای جلال آباد شهرستان آستارا به همت و تلاش ۵ اکیپ عملیاتی به بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در راستای خدمت رسانی مطلوب تر و توسعه پایدار و همچنین افزایش پایداری شبکه های توزیع برق نسبت به تعویض و جایگزینی ۱۱۰۰ متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۴۰۰۰میلیون ریال در روستای جلال آباد شهرستان مرزی آستارا اقدام شد.

پروژه احداث ۱۱۰۰متر شبکه با کابل خودنگهدار در روستای جلال آباد با اعتباری معادل ۴۰۰۰میلیون ریال و به همت و تلاش ۵ اکیپ عملیاتی اجرا شد.

این آئین با حضور مهندس محمودی مدیر امور توزیع برق شهرستان آستارا و تنی چند از مسئولین محلی اجرا شد.

Share