۱۳۶ میلیارد تومان برای ده پروژه نیمه تمام ورزش گیلان اختصاص یافت

مریم بخشی اظهار کرد: برای تکمیل دو پروژه مهم ورزش استان یعنی ورزشگاه عضدی رشت ۳۰ میلیارد تومان و ورزشگاه تختی انزلی نیز مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، همزمان با سفر ریاست محترم جمهور و هیات همراه ۱۳۶میلیارد تومان برای بازسازی و تکمیل ۱۰پروژه نیمه تمام استان گیلان اختصاص یافت.

مریم بخشی، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، در سفر یک روزه دکتر سجادی وزیر ورزش و جوانان بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به استان گیلان، بازسازی پروژه‌های عمرانی را از نیازهای توسعه در هر بخشی برشمرد و گفت: برای تکمیل دو پروژه مهم ورزش استان یعنی ورزشگاه عضدی رشت ۳۰ میلیارد تومان و ورزشگاه تختی انزلی نیز مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی سپس از تخصیص ۱۵ میلیارد تومان برای پروژه مجموعه ورزشی وحدت آستارا، ورزشگاه پوریای ولی تالش ۱۵ میلیارد تومان، استادیوم فلکده رشت ۱۰ میلیارد تومان، استخر کوثر ۱۰ میلیارد تومان، زمین ورزشی شفت ۵ میلیارد تومان، استخر آستار ۵ میلیارد تومان، مجموعه ورزشی رستم آباد مبلغ ۵ تومان و یک میلیارد تومان هم برای زمین ورزشی سورکوه املش اختصاص یافت.

همچنین اعتبارات تخصیصی برای برخی از پروژه‌های عمرانی در دو مرحله به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قابلیت اجرایی خواهد داشت.

در این سفر مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز بمنظور تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی استان گیلان در نظر گرفته شد.

Share