گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان های رشت و خمام

جلسه شورای اداری شهرستان های رشت و خمام با حضور وزیر کشور در سالن بانک ملی رشت برگزار شد.

نغمه محمدخواه: جلسه شورای اداری شهرستان های رشت و خمام با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در سالن بانک ملی رشت برگزار شد.

Share