انتقادات سیدحسین رضویان در صحن شورا؛

چه کسی گفته که مسئله گیلان آزادسازی سواحل است؟! | این غصه را کجا ببریم…

عضو شورای شهر رشت گفت: ماحصل سفر ریاست جمهوری به گیلان شده آزاد سازی سواحل! این غصه را کجا ببریم. اگر دلمان به حال رشت می سوزد باید فریاد کنیم تا پول بیاورید و زباله سوز درست شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدحسین رضویان در جلسه عصر روز چهارشنبه شورا با اشاره به سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به گیلان گفت: درباره آنچه که اتفاق افتاد و آنچه برآورده نشده می خواهم با مردم صحبت کنم.

عضو شورای شهر رشت با اشاره به تصویب بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گیلان اظهار کرد: این اعتبارات شامل بهداشت و درمان، توسعه راه، کشاورزی، ورزشگاه های تختی انزلی و پوریای ولی تالش بوده اما از عضدی خبری نیست.

وی در ادامه افزود: چه کسی این مسئله را به رئیس جمهور گفته که مسئله گیلان آزاد سازی سواحل است و دو روخانه، لندفیل سراوان، تالاب عینک و انزلی اولویتی ندارد؟!

رضویان گفت: نخبگان کجا بودند که مسئله اول شهر رشت یعنی محیط زیست که سرطان مردم را می کشد، مطرح نشد تا ایشان به عنوان کسی که مردم به او رای دادند حرف ما را بزنند.

عضو شورای شهر رشت متذکر شد: نمایندگان مردم رشت تو را خدا فریاد بزنید و صدای گیلان و مردم این استان را به بهارستان و پاستور برسانید.

وی ادامه داد: ماحصل سفر ریاست جمهوری به گیلان شده آزاد سازی سواحل! این غصه را کجا ببریم. کارگروه برای دو رودخانه تشکیل شده و این کارگروه را خود شورای رشت نیز می توانست تشکیل بدهد.

رضویان در ادامه یادآور شد: اگر دلمان به حال رشت می سوزد باید فریاد کنیم تا پول بیاورید و زباله سوز درست شود. حیثیت بین المللی تالاب انزلی به خطر افتاده و روزی را خواهیم دید که تالاب انزلی خشک شده است اما از امروز میتوان جلوگیری کنیم.

عضو شورا در پایان گفت: دو روخانه در خطر است و پسماند در شهر رشت و گیلان مردم را به خطر انداخته و باید عزم جدی به کار بگیرند.

Share