دادگستری گیلان هشدار داد

پیامک‌های قضایی بدون سرشماره Adliran جعلی است

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گیلان در مورد دریافت پیامک های جعلی حاوی لینک های کلاهبرداری هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدرحمان سیدزاده معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گیلان درباره پیامک های جعلی قضایی حاوی لینکهای کلاهبرداری هشدار داد.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گیلان با اشاره به شکایاتی که اخیرا از کلاهبرداری افراد سودجو با ارسال پیامک های حاوی لینک های جعلی با مضون قضایی صورت گرفته است اظهار داشت: این پیامکها با محتوایی نظیر ابلاغیه یا ثبت شکایت برای شخص در سامانه، حاوی لینکهایی است که اطلاعات کارت بانکی افراد را به سرقت برده و اقدام به برداشت از کارت می کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی پیامکها از سوی قوه قضاییه و دادگستری تحت عنوان ADLIRAN در قسمت شماره ارسال کننده فرستاده می شود و شهروندان گرامی به محتوای پیامک هایی که از شماره شخصی یا شماره های چندرقمی ارسال می شود توجه نکرده و آن شماره را مسدود و پیامک را حذف نمایند.

Share