سعید محمد تاکید کرد؛

مجلس به مشوق مالیاتی ۲۰ ساله مناطق آزاد خدشه وارد کرد | فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد آغاز شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق بر آن خدشه وارد شده است گفت: ۴۵ درصد صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید محمد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تصویب بندر آزاد بوشهر اظهار داشت: اساسنامه منطقه آزاد بوشهر تا قبل از پایان سال در شورای عالی مناطق آزاد کشور مصوب می‌شود.

وی با بیان اینکه خبرهای خوبی از مجلس شورای اسلامی در خصوص مناطق آزاد شنیده نمی‌شود خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کشورهای منطقه مشوق‌های خیلی سنگینی برای مناطق آزاد گذاشته‌اند به گونه‌ای معافیت مالیاتی آنها بین ۳۵ تا ۵۰ سال است و این مهم نگرانی برای مناطق آزاد کشور در فرار سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه مشوق مالیاتی ۲۰ ساله ویژه مناطق آزاد در کشور است تصریح کرد: این مشوق‌ها در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق به آن خدشه وارد شده و سبب فرار سرمایه‌گذار می‌شود.

محمد با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد در کمیسیون تلفیق بر آن خدشه وارد شده است خاطر نشان کرد: در خواست می‌شود نمایندگان با دید منطقی و کارشناسانه‌تر به موضوع مناطق آزاد تجاری نگاه کنند.

وی با بیان اینکه ۴۵ درصد صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است تصریح کرد: ۲۵۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال است که نقش مهمی در صادرات دارند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد، اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مطلوب دانست و بیان کرد: همه این ظرفیت‌ها منوط به این است که قواعد لازم در مناطق آزاد‌ رعایت شود و آن هم توجه به مشوق‌های گمرکی و مالیاتی است.

Share