عدم استقبال متقاضی تعاونی و دولتی در ساخت‌وساز مسکن در سال ۹۹

تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان سال ۱۳۹۹ منتشر شد که نشان دهنده عدم استقبال متقاضی تعاونی و دولتی در ساخت‌وساز مسکن در سال ۹۹ است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، وحید طیفوری معاون آمار و اطلاعات سازمان از انتشار تحلیل نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های استان گیلان ۱۳۹۹ بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران، خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹، برای ۱۷۴۲۶۴ واحد مسکونی در سراسر کشور پروانه صادر شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه براساس نتایج حا صل از طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های استان گیلان در سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۶۵۹ پروانه ساختمانی صادر شده است، افزود: از کل پروانه‌های صادرشده تعداد ۶۵۴۴ (۹۸.۳ درصد) مربوط‌به احداث ساختمان  و تعداد ۱۱۵ (۱.۷ درصد) مربوط‌به افزایش بنا بوده است. تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت‌به سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است.

 طیفوری با تاکید بر اینکه الگوی توزیع پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی برحسب نوع پروانه و متقاضی همچنان از پیشرو بودن بخش خصوصی در ساخت‌وساز حکایت دارد، تصریح کرد: در این مدت برای ۱۸۲۵۴ واحد مسکونی توسط شهرداری‌های استان پروانه صادرشده که حاکی‌از رشد ۲۹.۸ درصدی ساخت‌وساز واحد‌های مسکونی نسبت‌به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ در استان است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: آنچه در سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود، عدم استقبال متقاضی تعاونی و دولتی در ساخت‌وساز مسکن است، به‌طوری که در سال ۱۳۹۵، بخش تعاونی و دولتی به‌ترتیب متقاضی ۴۵ و ۵۱ پروانه احداث ساختمان بوده‌اند حال‌آنکه در سال ۱۳۹۹ این تعداد به‌ترتیب به ۳ و ۱۰ پروانه کاهش یافته است.

برای دریافت لینک کامل گزارش کلیک نمایید.

Share