«رضا ابراهیمی آتانی» معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان شد

در حکمی از سوی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر رضا ابراهیمی آتانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر به سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر رضا ابراهیمی آتانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر به سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی عهده دار مسئولیت این معاونت بود.

Share