یادداشت/ ام البنین فتوحی؛

رشت خسته از بی‌ثباتی در مدیریت شهری | شورای شهر رشت به دنبال رکودشکنی

آنچه دیروز در صحن شورا بیان شد و سوال‌های مطرح شده نمی‌تواند ادله کافی برای طرح سوال از شهردار باشد چون بسیاری از این سوال‌ها نیاز به منابع مالی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شورای شهر رشت با ۹ امضا تنها ظرف مدت کوتاهی بار دیگر طرح سوال از شهردار رشت را کلید زد.

در همین راستا ام البنین فتوحی نوشت:

نهاد شورا، نهاد مدنی‌ای است که مردم به وسیله آن، خواسته‌ها و معضلات شهری و اجتماعی را به گوش مسئولان می‌رسانند.

نمایندگان شورا چون اغلب همشهری انتخاب کنندگان هستند می‌توانندظرفیتی بزرگ در ایجاد حس اعتماد بین مردم و حاکمیت ایجاد نمایند.

شورانشین‌ها وظایف بسیاری دارند که مهمترین این وظیفه‌ها انتخاب شهردار و متعاقبا نظارت بر عملکرد فرد منتخب در مسند شهرداری است.

به واقع این امر، حساسترین وظیفه شوراها محسوب می‌گردد زیرا بسیاری از امور در حوزه مدیریت شهری توسط شهردار انجام می‌شود و اگر شورانشینان در این میان سهل انگاری کنند و فردی بدون صلاحیت یا توانایی را سکان دار مدیریت شهری قرار دهند، شهر و مدیریت شهری با خسران زیادی روبرو خواهد شد.

شهر رشت از برجسته‌ترین شهرهایی است که در کل کشور به‌عدم ثبات مدیریت شهری مشهور است. بعد از گذشت ۶ دوره از عمر شورا، عمر متوسط شهرداران در عرصه مدیریتی ۶ ماه بوده و اکنون شاهد رکورد جدید از شورای شهر رشت هستیم که زیر ششم ماه شهردار خود را تا پای استیضاح کشانده اند.

اینکه شورا دغدغه شهر و مردم را داشته باشد، تحسین برانگیز است اما همان طور که از قدیم می‌گفتند هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در آستانه نوروز که مردم نیاز به آرامش دارند و قطعا سرمایه گذاران متعددی به شهر خواهند آمد کش مکش‌های علنی شورا و شهردار نه تنها نفعی برای شهر ندارد بلکه سراپا ضرر خالص برای این شهر خواهد بود.

شهر رشت مشکلات فراوانی دارد که بسیاری تبدیل به گره‌هایی کور شده است و باید یک به یک برای باز کردن این گره‌ها وقت و همکاری لازم صورت گیرد. آنچه دیروز در صحن شورا بیان شد و سوال‌های مطرح شده نمی‌تواند ادله کافی برای طرح سوال از شهردار باشد چون بسیاری از این سوال‌ها نیاز به منابع مالی دارد و اگر منابع مالی تامین نگردد نه این شهردار بلکه هیچ شهردار دیگر نمی‌تواند پاسخگوی این سوالات باشد. اعضای شورا بهتر است به جای اینکه به فکر عزل و نصب شهردار باشند، به دنبال سرمایه گذار باشند. متاسفانه شورا با این نوع عملکرد خود مردم را به اشتباه انداخته است و در اذهان عمومی اینگونه بیان می‌شود که شورا به دنبال سهم خواهی است!

برخی نیز میگویند کارهای شهردار تبلیغاتی وخیز برداشتن برای نمایندگی مجلس است. اگر اینگونه باشد باز به شورا برمیگردد زیرا اعضای شورای شهر رشت می‌دانستند که آقای علوی در انتخابات دو سال پیش مجلس برای کاندیداتوری‌ خیز برداشته بود پس پیش زمینه ذهنی در این خصوص داشتند و اکنون نمیتوانند چنین خرده‌ای بگیرند و شهر را با استیضاح شهردار با چالش بزرگ روبرو کنند.

سخن آخر اینکه شورای ششم رشت اگر در دوره چهارساله خود هیچ قدم موثری برندارد و فقط دو کار مهم یعنی ایجاد ثبات در مدیریت شهری و کمک به تربیت مدیران جوان و کارآمد در بدنه شهرداری رشت نماید، دعای خیر رشتوندان خسته از بی‌ثباتی در مدیریت شهری را بدرقه راه خود خواهند داشت.

Share