حذف مالیات اولین نقل و انتقال مسکن | اعطای انشعابات به واحدهای مسکونی نسقی ساز

نماینده صومعه سرا در مجلس گفت: دولت پیشنهاد داده بود که اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌ها شامل ۲.۵ درصد مالیات شود که این بند با موافقت نمایندگان حذف شد چرا که هزینه زیادی را به مردم تحمیل می کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیدکاظم دلخوش در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق به دیارمیرزا گفت: یکی از موضوعات مهم برای مردم حاشیه نشین و واحدهای مسکونی ساخته شده در زمینهای نسقی بحث انشعابات بوده است که در سال ۹۶ یک مدت ۳ ساله برای دریافت انشعابات داده شده بود.

نماینده صومعه سرا در مجلس یادآور شد: از آنجایی که این مجوز در سال ۹۹ به پایان رسیده بود در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد من بار دیگر موافقت شد تا مهلت دیگری برای اعطای انشعابات داده شود چرا که اکثر مردم ساکن در این مناطق جزء محرومان هستند.

دلخوش ادامه داد: همچنین شهرداری و دستگاه های ذی‌ربط موظف شدند تا مراحل قانونی پیگیری کار این مناطق را انجام دهند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه حداقل حقوق کارکنان دولت پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال آینده تعیین شده، افزود: میانگین افزایش حقوق کارمندان نیز ۱۰ درصد تعین شده و این عدد برای کارمندانی که دریافتی کمتری دارند تا ۳۰ درصد هم می رسد.

وی همچنین از حذف بند دال تبصره ۱۲ برای برقراری نظام پرداخت هماهنگ و رفع تبعیض ها خبر داد و گفت: در بند واو تبصره ۱۲ نیز پرداخت هرگونه پاداش و کمکهای رفاهی و نظایر آن برای کارکنان ممنوع شده و منوط به تائید سازمان برنامه یا وزارت اقتصاد و تصویب هیات وزیران شده بود که با پیشنهاد بنده با حذف این بند موافقت شد و دست سازمان ها برای پرداخت کمک معیشتی و رفاهی به کارکنان باز شده است.

دلخوش همچنین از معافیت مالیاتی برای خانه هایی تا سقف قیمت ۲۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: پیشنهاد دولت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان بوده که باتووجه به تورم موجود و افزایش افسارگسیخته قیمتها این پیشنهاد رای نیاورد.

نماینده صومعه سرا در مجلس همچنین به دیارمیرزا گفت: دولت پیشنهاد داده بود که اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌ها شامل ۲.۵ درصد مالیات شود که این بند نیز با پیشنهاد من و موافقت نمایندگان حذف شد چرا که هزینه زیادی را به مردم تحمیل می کرد.

Share