به واسطه عملکرد شائبه برانگیز و ضعیف صورت گرفت؛

برکناری و عزل عزیزی خادم رسمی شد

در اواسط هفته جاری بود که اعضای هیات رئیسه به جمع‌بندی نهایی و قطعی رسیدند که وی توانایی اداره فوتبال را ندارد. به همین دلیل و با استناد به اساسنامه، خواستار برکناری وی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، شهاب الدین عزیزی خادم که به واسطه عملکرد شائبه برانگیز و ضعیف مورد انتقاد گسترده بود، در هفته جاری با واکنش هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مواجه شد.

در اواسط هفته جاری بود که اعضای هیات رئیسه به جمع‌بندی نهایی و قطعی رسیدند که وی توانایی اداره فوتبال را ندارد. به همین دلیل و با استناد به اساسنامه، خواستار برکناری وی شدند.

یک منبع آگاه خبر داد که عصر امروز نامه رسمی برگزاری جلسه هیات رئیسه جهت عزل و برکناری عزیزی خادم ثبت شد.

بر این اساس، این جلسه جهت اتمام حضور شهاب الدین عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال هفته آینده برگزار می‌شود. در صورت استنکاف، هیات رئیسه این اختیار را دارد که راسا اقدام کند.

Share