بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از پروژه کنارگذر و شهرک صنعتی یعقوبیه لنگرود

رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت سیزدهم صبح امروز جمعه در لنگرود حضور یافت و از پروژه کنارگذر لنگرود، شهرک صنعتی یعقوبیه لنگرود بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت سیزدهم صبح امروز جمعه در لنگرود حضور یافت.

بازدید از پروژه کنارگذر لنگرود، شهرک صنعتی یعقوبیه لنگرود و شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان از برنامه های سفر معاون رئیس جمهور به لنگرود است.

Share