۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای رفع حوادث فاضلاب شهر رشت هزینه شد

محمود امیری افزود: طی این مدت سه ماهه ۲۲ هزار متر لایروبی شبکه فاضلاب، ۸۷۰ مورد رفع گرفتگی شبکه و انشعاب فاضلاب با استفاده از دستگاه واترجت و ۷۸۵ متر اصلاح شبکه فاضلاب اجرا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر امور آبفای رشت امروز گفت: در این مدت، یکهزار و ۴۳۷ مورد حوادث فاضلاب در مناطق چهارگانه شهر رشت با هزینه ای بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برطرف شد.

محمود امیری افزود: طی این مدت سه ماهه ۲۲ هزار متر لایروبی شبکه فاضلاب، ۸۷۰ مورد رفع گرفتگی شبکه و انشعاب فاضلاب با استفاده از دستگاه واترجت و ۷۸۵ متر اصلاح شبکه فاضلاب اجرا شد.

وی تصریح کرد: ۹۸۷ مورد هم سطح سازی، مرئی سازی و تعمیر دریچه های منهول و اصلاح ۲۹ فقره انشعاب فاضلاب نیز در این فاصله زمانی انجام شد.

امیری گفت: با انجام این عملیات مشکل دفع فاضلاب ۴۸۰ هزار مشترک شهر رشت مرتفع شد.

Share