یادداشت/ سینا هوشمند گورابی

یک پیشنهاد به نمایندگان مجلس؛ دخالت اعضای شورا در انتخاب مدیران شهرداری را قانونی کنید

از نظر نگارنده، بهترین راهکار پیشنهادی در این زمینه می‌تواند الگوبرداری از چگونگی روند انتخاب اعضای هیات دولت باشد؛ به این صورت که شهرداران مدیران پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد به اعضای شورا معرفی کنند، تا اعضای پارلمان شهری خودشان در روند انتخابات مدیران نیز مشارکت داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سینا هوشمند گورابی* با انتشار یادداشتی نوشت؛

طی سال‌های اخیر بحث انتصابات در شهرداری تبدیل به یک چالش میان اعضای شورا و شهرداران شده است.

انتصابات در شهرداری در حالی به مهمترین دغدغه اعضای شورا تبدیل شده که در هیچ کجای قانون نیامده، اعضای شورا باید در روند انتصابات دخالتی داشته باشند.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شامل ۹۴ ماده است که در ماده ۷۱ قانون به وظایف شورای اسلامی شهر اشاره شده که مهمترین آن انتخاب شهردار است.

۲۹ وظیفه‌ای که قانونگذار برای اعضای شورای شهر تعیین کرده از لحاظ محتوایی به دو دسته تقنینی و نظارتی تقسیم می‌شوند و در هیچ یک از آن‌ها دخالت در انتصابات و تکلیف شهردار به مشورت با اعضای شورا در روند انتخاب مدیران دیده نمی‌شود.

اما متاسفانه بیشترین طرح سوال از شهرداران مرتبط با بحث انتصابات بوده و در همین رشت خودمان بارها دیده‌ایم که شهرداران زیادی به خاطر انتخاب مدیران زیردست خودشان، کارشان به طرح سوال و استیضاح کشیده است یعنی امروز یک موضوع فرعی تبدیل به مهمترین دغدغه اعضای شورای شهر شده است.

در چنین شرایطی با توجه به اینکه بی‌ثبات‌سازی مدیریت شهری تبدیل به رویه عادی برخی شهرهای کشور از جمله رشت شده است، پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس با تغییر در «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» و دخالت دادن اعضای شورای کلانشهرها در روند انتخاب مدیران یکبار برای همیشه به این غائله خاتمه دهند.

از نظر نگارنده، بهترین راهکار پیشنهادی در این زمینه می‌تواند الگوبرداری از چگونگی روند انتخاب اعضای هیات دولت باشد؛ به این صورت که شهرداران؛ مدیران پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد به اعضای شورا معرفی کنند، تا اعضای پارلمان شهری خودشان در روند انتخابات مدیران نیز مشارکت داشته باشند.

در شرایط کنونی متاسفانه شهرداری‌ها تبدیل به شرکت سهامی شده‌اند و اعضای شورا تمایل دارند تا از انتخاب شهردار منطقه گرفته تا معاون خدمات شهری نواحی دخالت داشته باشند و هرکجا نیز که مطابق میل‌شان نبوده از ابزار طرح سوال و استیضاح استفاده کرده‌اند.

 

*مدیرمسئول و سردبیر

Share