گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیات رئیسه فوتبال گیلان

امیرصالح غنجی: مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیات رئیسه فوتبال گیلان با حضور شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون و طهمورث حیدری مسوول امور استان‌های این فدراسیون در سالن جلسات منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

امیرصالح غنجی: مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیات رئیسه فوتبال گیلان با حضور شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون و طهمورث حیدری مسوول امور استان‌های این فدراسیون در سالن جلسات منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share