گزارش تصویری تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری فومن

عصر روز دوشنبه موسی فکور پاشاکی به عنوان سرپرست فرمانداری فومن معرفی و از زحمات فومن محمدرضا محسنی، فرماندار پیشین شهرستان قدردانی شد.

نعیم فرج پور: عصر روز دوشنبه طی مراسمی با حضور سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری گیلان، با قدردانی از زحمات محمدرضا محسنی فرماندار پیشین شهرستان فومن، موسی فکور پاشاکی به عنوان سرپرست فرمانداری فومن معرفی شد.

Share