گزارش تصویری اختتامیه هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر

امیرصالح غنجی: هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در منطقه آزاد انزلی درحالی به پایان رسید که طبق اعلام رئیس بسیج رسانه گیلان ۱۵۶۸ اثر به این دوزه از جشنواره ارسال شده بود.

امیرصالح غنجی: هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در منطقه آزاد انزلی درحالی به پایان رسید که طبق اعلام رئیس بسیج رسانه گیلان ۱۵۶۸ اثر به این دوزه از جشنواره ارسال شده بود.

Share