کارگران سد شفارود باز هم تجمع کردند | ادامه اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

جمعی از کارگران سد شفارود رضوانشهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان تجمع کردند. این کارگران حدود ۷ماه است که حقوق نگرفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  حدود ۷۰نفر از کارگران سد شفارود در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان صبح امروز برای چندمین بار در محوطه کارگاه سد شفارود رضوانشهر تجمع کردند.

این کارگران حدود ۷ماه است که حقوق نگرفته اند.

حدود ۴ماه هم حق بیمه این کارگران پرداخت نشده است.

ساخت سد شفارود از شهریور متوقف شده و حدود ۹۰۰کارگر بیکار شده اند.

Share