واحدهای مسکونی مناطق پنجگانه رشت تحت پوشش بیمه‌ آتش‌ سوزی پارسیان هستند

طی توافق شهرداری رشت با بیمه پارسیان، واحد‌های مسکونی شهر رشت تحت پوشش بیمه آتش‌ سوزی می باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با توجه به توافق‌ نامه بیمه آتش‌ سوزی از سوی شهرداری رشت با بیمه پارسیان، واحدهای مسکونی مناطق پنجگانه شهری تحت پوشش بیمه‌ خطر آتش‌ سوزی قرار دارند.

گفتنی است که طرح بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی شهر رشت تا ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ ادامه دارد.

Share