مهار آتش‌سوزی در شلوغ ترین خیابان شهر رشت

وقوع آتش سوزی در یکی از مغازه های پشت شعبه بانک ملی واقع در بافت مرکزی پیاده راه رشت، آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حادثه آتش سوزی در خیابان علم الهدی در ساعت ۱۸:۰۳ سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ به مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

شهرام مومنی با اشاره به محل آتش سوزی که یکی از مکان های شلوغ شهر است به اعزام ۵۹ آتش نشان و ۱۹ خودروی اطفایی، نردبان و خودروی پشتیبان دستگاه تنفسی به محل حادثه خبر داد.

وی با تاکید بر شدت آتش سوزی و وجود پشت بام های چوبی در نزدیکی محل حادثه، گفت: سریعا تیم های عملیاتی نسبت به پیشگیری از گسترش آتش سوزی و مهار آن اقدام کردند.

این مسوول علت حادثه را بی احتیاطی در آتش زدن ضایعات دانست و ادامه داد: شدت دود و آتش بواسطه ضایعات موجود در آن محوطه بوده که موجبات آسیب دیدگی قسمت های از دامنه منزل مخروبه و قسمتی از سربندی منزل مسکونی را فراهم داشت.

همین گزارش حاکی است: در این آتش سوزی به کسی آسیب جانی نرسید.

Share