“مصطفی صابر” به عنوان مدیر مجتمع دخانیات گیلان منصوب شد

محمد مجاور شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، با صدور حکمی “مصطفی صابر” را به عنوان مدیر مجتمع دخانیات گیلان منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با صدور حکمی از سوی محمد مجاور شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، “مصطفی صابر” به عنوان مدیر مجتمع دخانیات گیلان منصوب شد.

پیش از این، مهدی زکی پور به مدت یک سال سرپرست مجتمع دخانیات گیلان بود.

 

Share