لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (چهارشنبه ۱۵ دی)

۲۱۷ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (چهارشنبه ۱۵ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، پاستوکووک، اسپایکوژن و پاستوکووک پلاس صورت می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۲۱۷ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (چهارشنبه ۱۵ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، پاستوکووک، اسپایکوژن و پاستوکووک پلاس صورت می‌گیرد.

Share