لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (دوشنبه ۱۳ دی)

۲۱۰ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (دوشنبه ۱۳ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، پاستوکووک، اسپایکوژن و پاستوکووک پلاس صورت می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۲۱۰ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (دوشنبه ۱۳ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، پاستوکووک، اسپایکوژن و پاستوکووک پلاس صورت می‌گیرد.

Share