لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام (شنبه ۱۱ دی)

۲۰۵ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (شنبه ۱۱ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، پاستوکووک و پاستوکووک پلاس صورت می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۲۰۵ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (شنبه ۱۱ دی) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، پاستوکووک و پاستوکووک پلاس صورت می‌گیرد.

                

Share