تصاویر حضور مدیرعامل دخانیات ایران در گلزار شهدای رشت و مزار میرزا کوچک جنگلی

محمد مجاور شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران صبح امروز وارد گیلان شد و در اولین گام برای تجدید بیعت با شهدا در گلزار شهدای رشت حضور یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد مجاور شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران صبح امروز وارد گیلان شد و در اولین گام برای تجدید بیعت با شهدا در گلزار شهدای رشت حضور یافت و پس از آن بر سر مزار میرزا کوپک جنگلی در سلیمانداراب حاضر شد.

Share