تصاویری از روزهای برفی دیلمان

طی روزهای اخیر بارش برف زمستانی، زیبایی شهر دیلمان را دو چندان کرده است.

طی روزهای اخیر بارش برف زمستانی، زیبایی شهر دیلمان را دو چندان کرده است.

Share